We zien graag groene tuinen in Huizen. Hoe meer groen, hoe groter de biodiversiteit en hoe beter Huizen bestand is tegen hitte, droogte en wateroverlast. 

Maar groen kan erg snel groeien en ook voorbij de schutting. Het is van belang dat de doorgang voor voetgangers, fietsers, kinderwagen, rolstoelen en rollators zo goed mogelijk blijft. Soms kan overhangend groen het zicht belemmeren in het verkeer, waardoor verkeerssituaties onveilig worden.

Overhangend groen uit eigen tuin

We vragen u om groen dat overhangt uit uw tuin zelf weg te snoeien. Het gaat dan om groen van bomen en struiken die over uw schutting of de grens van uw tuin heen hangen. Wist u dat dit ook geregeld is in de Verordening Fysieke Leefomgeving? Daarin is opgenomen dat beplanting niet hinderlijk mag zijn voor het wegverkeer. Als gemeente letten we hierop. We kunnen u vragen om uw groen te snoeien als we zien dat het teveel overhangt.

Overhangend groen van de gemeente

Het komt ook voor dat groen overhangt vanuit een groenperk van de gemeente. Wij snoeien in principe tussen oktober en maart. Ziet u overhangend groen van de gemeente dat de doorgang belemmert? Dan kunt u een Melding Openbare Ruimte maken.