Als bomen en beplanting te hoog worden kan dit vervelend zijn. Wat zijn de regels voor bomen en planten op of bij de grens van je woning of tuin?

Beplanting op of bij de grens van woning of tuin

  • Bomen moeten op minstens twee meter vanaf de grenslijn van twee stukken grond (percelen) staan. 
  • Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter. 
  • Buren kunnen niet bepalen welke planten u plant of hoe u uw planten moet onderhouden, tenzij er sprake is van overhangende takken. 
  • De eigenaar van de grond is de eigenaar van de boom; een huurder is dus geen eigenaar.
  • De wet gaat er vanuit dat planten op de grens van twee stukken grond, het bezit is van beide buren. U bent samen met uw buren eigenaar van de planten. Dat betekent dat u samen de planten moet verzorgen. U mag de planten niet zomaar verwijderen zonder dat u buren dit weten. Doet u dit toch, dan kunnen uw buren u via de rechter dwingen om nieuwe beplanting te planten op uw kosten. 

Uitzonderingen 

Er zijn een paar uitzonderingen op de regels:

  • Problemen over beplantingen op en bij de grens van woning of tuin, zoals het wel of niet kappen, kunnen worden opgelost door overleg en afspraken tussen de eigenaren. Deze afspraken zijn meestal sterker dan de regels in het wetboek, maar moeten wel te bewijzen zijn. Zet afspraken daarom op papier, ondertekend door beide buren.
  • U kunt vragen om beplanting te verwijderen. Het recht om hierom te vragen geldt voor twintig jaar. Deze periode van twintig jaar gaat in vanaf het moment dat de boom wordt geplant. Als u om verwijdering van planten vraagt, dan maakt het niet of uw buren in de tussentijd zijn verhuisd. 
  • De eigenaar is, ondanks dat buren kunnen vragen om verwijdering, verplicht om een kapvergunning voor een boom aan te vragen bij de gemeente. 
  • Als een boom niet boven een scheidsmuur, hek of andere erfafscheiding uitkomt, kan niet om verwijdering gevraagd worden

Overhangende takken en doorschietende wortels

Buren mogen de boomeigenaar, via schriftelijke aanmaning, vragen om overhangende takken te verwijderen. Doet de eigenaar dit niet, dan mogen de buren overhangende takken zelf verwijderen. Voor de kap van wortels is geen schriftelijke aanmaning nodig. Buren moeten de boomeigenaar voldoende tijd geven om de boom te snoeien (bijvoorbeeld zes weken voor grotere bomen). U mag niet zomaar takken verwijderen. Dit moet altijd in overleg.  

Boom snoeien van een ander

Ondanks dat u uw buren mag vragen zijn/haar bomen te snoeien, mag u hier geen misbruik van maken. Het is belangrijk dat de boom niet in gevaar komt en op een gezonde manier kan blijven groeien.  

Overhangend groen vanuit de eigen tuin

Zorg ervoor dat stoepen bereikbaar blijven voor kinderwagens, rolstoelen en rollators. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als overhangende takken en struiken het vrije uitzicht tegenhouden. Overhangende beplanting vanuit uw eigen tuin kunt u zelf snoeien. 

Melden

Als overhangende takken deel uitmaken van openbaar groen, kunt u een Melding Openbare Ruimte doen.