De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting op uw woning, bedrijf of gebouw. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein (erfgrens). Vanaf daar bent u zelf verantwoordelijk. U bent verplicht tot een aansluiting op het hoofdriool als de afstand tussen uw erfgrens en het hoofdriool 40 meter of minder bedraagt.

DigiD linkOnline een nieuwe aansluiting aanvragen  

Wilt u een (nieuwe) aansluiting op het riool, dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. We adviseren u om tijdig contact op te nemen voor bijvoorbeeld het bepalen van de juiste locatie.

Kosten

Nieuwbouw bestaand gebied: Eenmalige kosten € 900,52 (tarief 2023). 
Nieuwbouw in bestaand gebied betekent dat de openbare ruimte rondom het perceel al is ingericht. Met andere woorden: het hoofdriool ligt er al, maar er moeten nieuwe aansluitingen worden gemaakt vanaf de nieuwe gebouwen.

Nieuwbouw nieuw gebied: Eenmalige kosten € 540,22 (tarief 2023).
Nieuwbouw in nieuw gebied betekent dat de openbare ruimte rondom het perceel (nog) niet is ingericht. Met andere woorden: de definitieve verharding (stoep/wegdek) is nog niet aangebracht.

Aansluiting nieuw hoofdriool
Als u al een aansluiting heeft en wij vervangen het hoofdriool, dan komt de nieuwe aansluiting geheel voor rekening van de gemeente.

Let op. Voor 2024 geldt dat we de daadwerkelijke kosten van een rioolaansluiting aan u doorberekenen. De kosten verschillen per situatie. Wij informeren u vooraf over de kosten.

Voorwaarden

Houdt u bij een aanvraag voor een aansluiting op het hoofdriool rekening met een aantal voorwaarden:

  1. Aansluiting op het riool vindt plaats door of in opdracht van de gemeente.
  2. Er wordt een standaarddiameter toegepast van 125 mm.
  3. De kosten zijn per aansluiting, niet per aanvraag of adres.
  4. Hemelwater en afvalwater moet u gescheiden aanbieden. Het heeft de voorkeur om hemelwater in de bodem te infiltreren.

Wanneer uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, dan betaalt u meer voor een rioolaansluiting. Bijvoorbeeld als uw aan te sluiten rioolleiding een diameter van meer dan 125 mm heeft of als uw leiding moet worden aangesloten op een drukrioleringssysteem. De meerkosten zijn afhankelijk van het uit te voeren werk en worden uiteraard vooraf bepaald. Neemt u in deze gevallen contact met ons op.

Contact

Heeft u vragen over een aansluiting op het riool? Neem dan contact op met team Beheer Openbare Ruimte, via 14 035 of gemeente@huizen.nl

Handige links

Formulier Rioolrecht (pdf)
Milieuregels voor bedrijven
Wet milieubeheer
Woningwet
Bouwbesluit 2012
Regeling Bouwbesluit 2012 

Heeft u gevonden wat u zocht?