Vier categorieën vuurwerk

Er is wettelijk bepaald welk vuurwerk door particulieren mag worden afgestoken en welk vuurwerk alleen voor professioneel gebruik is. Er zijn vier categorieën vuurwerk:

  • Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar, is ook binnenshuis te gebruiken (voorheen fop- en schetsvuurwerk). Dit vuurwerk mag het hele jaar door worden afgestoken en mag worden aangeschaft vanaf 12 jaar.
  • Categorie F2: vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
  • Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
  • Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik. Dit vuurwerk mag dus niet door particulieren worden afgestoken. Als dit wel gebeurt, dan is dit strafbaar.

Consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners zelf afsteken, tijdens oud en nieuw.

Tijdens de jaarwisseling

In Nederland mag alleen vuurwerk (categorie F2 en F3) worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 01 januari 02.00 uur. Dus niet meer vanaf 10.00 uur in de ochtend. 

Buiten de jaarwisseling

Inwoners mogen buiten de jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Dat is verboden. Wilt u buiten de jaarwisseling consumentenvuurwerk afsteken? (Bijvoorbeeld bij een bruiloft). Dan moet u hiervoor een erkend vuurwerkbedrijf inhuren. Ga hiervoor naar: https://vuurwerk.startpagina.nl/ (kopje 'Evenementenvuurwerk'). 

Illegaal vuurwerk

Het is verboden en dus strafbaar om illegaal vuurwerk te importeren, te verhandelen, te maken en af te steken. Dit vuurwerk kan grote schade aanrichten en zorgt voor veel onveiligheid en overlast.

Meld het aan de politie

Denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Of ziet u iemand voor of na de toegestane tijden vuurwerk afsteken? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844.

Consumentenvuurwerk verkopen of opslaan

U mag geen consumentenvuurwerk opslaan of verkopen zonder melding bij de gemeente, of een vergunning van de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij het Omgevingsloket of het Omgevingsloket Online. Voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk gelden strenge landelijke regels op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Professioneel vuurwerk

Bij evenementen wordt soms professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in consumentenvuurwerk. Voor het afsteken van professioneel vuurwerk heeft u een toepassingsvergunning nodig van de provincie Noord-Holland (ook tijdens de jaarwisseling). Wilt u professioneel vuurwerk opslaan? U kunt dit aanvragen bij het Omgevingsloket Online.