Gemeente Huizen gaat de komende 10 jaar het wijkonderhoud op een andere wijze organiseren dan we tot nu toe deden. Samen met inwoners en organisaties creëren we meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan inwoners die plantsoenen zelf beheren, of aan het vergroenen van delen van een wijk. Ideeën en initiatieven van inwoners zijn hierbij van harte welkom.

Op 14 november 2023 werd een samenwerkingsovereenkomst (convenant) voor 10 jaar ondertekend door wethouder Karin van Werven, de aannemerscombinatie Van Doorn/De Eijk Duurzaam Werk, de Tomingroep, de Vrijwilligerscentrale, de klimaatburgemeester, het Toegankelijkheidspanel en andere enthousiaste, betrokken inwoners van de gemeente. Inmiddels doen nog meer inwoners en ook partijen als Versa Welzijn en UWV mee. 

De brede samenwerking is nodig om de grote opgaven waar de samenleving voor gesteld staat samen in de wijk samen op te pakken. Denk daarbij aan klimaat, vergroening, inclusie, participatie, educatie en energietransitie.

Wat u als inwoner kunt doen

Samen gaan we het wijkonderhoud plannen, uitvoeren, terugblikken en verbeteren. Het doel is om de buitenruimte in Huizen duurzamer te maken en te beheren. Waar mogelijk combineren we dit met sociaal werk, om voor mensen de kans op een mooie baan te vergroten. 

Meedoen en meedenken is heel eenvoudig en verplicht tot niets.

Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met mevrouw J. Diepeveen via gemeente@huizen.nl.