Wilt u spullen doneren, Oekraïense vluchtelingen opvangen of op een andere manier helpen? Bekijk wat u kunt doen en bij wie u terecht kunt. 

Er zijn verschillende Huizer organisaties, verenigingen en inwoners die iets willen doen voor deze vluchtelingen. Dat kunnen concrete activiteiten zijn, helpende handen, spullen doneren enzovoort. Wilt u ook iets doen? Dan kunt u dat melden bij de Vrijwilligerscentrale Huizen(externe link). Wij vragen u vriendelijk om geen spullen op eigen initiatief naar de opvanglocaties te brengen. De Vrijwilligerscentrale weet precies wat er op welke locatie nodig is.

Contactgegevens Vrijwilligerscentrale:

U kunt ook kijken op het landelijke platform RefugeeHelp.nl(externe link).

Zelf opvang bieden

Wilt u Oekraïense vluchtelingen in huis nemen? Het is van belang dat u zich goed informeert voordat u de beslissing neemt om uw huis open te stellen. 

Om u bij daarbij te helpen, is een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners(externe link) opgesteld. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking kan u ook helpen als u al een gasthuishouden bent en een gast bij u in huis woont. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. 

Huis aanbieden

Het is goed om te weten dat het Oekraïners vrij staat om in Nederland te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Wilt u een logeerplek aanbieden? Of u aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? U kunt dit melden bij Takecarebnb(externe link), de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.

Voor informatie over bijvoorbeeld vergoedingen of effecten op inkomen kunt u terecht op de pagina van Vluchtelingenwerk Nederland(externe link).

Registratie en inschrijving voor gasten in de gemeente 

Uw gasten zijn verplicht zich in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Zij kunnen hiervoor een afspraak maken met de afdeling Burgerzaken, via telefoonnummer 14 035 of per mail, burgerzaken@huizen.nl.

Leefgeldregeling

Er is een leefgeldregeling, te vinden in de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners(externe link). Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen na registratie in een gemeente leefgeld uitgekeerd. Net zoals asielzoekers die bij het COA wonen gaat het hierbij om een wekelijkse vergoeding voor: voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven en een wooncomponent. Er is géén financiële vergoeding voor het gasthuishouden.

Consequenties voor uitkering, toeslagen, belastingen

Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. Duidelijk is dat zolang vluchteling geen inkomsten heeft het niet ten koste gaat van de kostendelersnorm. Dat verandert als vluchtelingen inkomen/toelage krijgt.  

Geen gevolgen voor de hoogte van uw bijstandsuitkering 

Tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Op grond van tijdelijk verblijf zal de kostendelersnorm ten minste de eerste zes maanden niet toegepast worden. Dat verandert als vluchtelingen inkomen krijgen. 

U dient wel te melden dat u een vluchteling uit Oekraïne in huis heeft. U kunt dit melden via:

  1. info@maatschappelijkezaken.nl
  2. (035) 528 12 47
  3. Statusformulier

Vrijwillige bijdrage in relatie tot bijstandsverlening

Ontvangt u een bijstandsuitkering én vangt u een vluchteling uit Oekraïne op? Dan moet u het melden als u een vrijwillige bijdrage afspreekt. Ongeacht de hoogte hiervan. U kunt dit melden via:

  1. info@maatschappelijkezaken.nl
  2. (035) 528 12 47
  3. Statusformulier

Er zijn geen consequenties voor de bijstandsverlening aan verbonden zolang deze (vrijwillige) bijdrage in redelijke verhouding staat tot de te maken kosten (€ 215,- per volwassene per maand en € 55,- per minderjarige per maand).

Tijdelijke regeling

Er is een tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraine 2022(externe link), die wordt uitgevoerd door de SVB. Op grond van deze regeling kunnen de gerepatrieerden en evacués die over onvoldoende middelen beschikken in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten, een wekelijkse toelage en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten. Gerepatrieerden en evacués komen zo nodig in aanmerking voor een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering. 

Op zoek naar andere opvangplek

Vangt u op dit moment vluchtelingen op, maar bent u voor hen op zoek naar een opvanglocatie van de gemeente? Meldt dit bij de gemeente via gemeente@huizen.nl of telefoonnummer 14 0 35. Wij noteren uw gegevens en nemen – zodra er een geschikte opvangplek is – contact met u op. 

Spullen of kleding aanbieden

Kleding/spullen voor vluchtelingen in Huizen

Dit kunt u het best aanbieden via de Vrijwilligerscentrale Huizen(externe link), via onderstaande contactgegevens: 

Wij vragen u vriendelijk om geen spullen op eigen initiatief naar de opvanglocaties te brengen. De Vrijwilligerscentrale weet precies wat er op welke locatie nodig is.

Kleding/spullen voor Oekraïne 

Stichting Kinderen in Nood zamelt op grote schaal hulpgoederen in en zorgt voor transporten nabij het oorlogsgebied.

Oekraïense huisdieren

Wilt u hulp bieden aan de huisdieren van Oekraïense vluchtelingen? Op de site van Hulp voor dieren uit Oekraïne(externe link) leest u hoe u kunt helpen.