De bewonersavond ‘Denk mee over de warmtevoorziening in de toekomst’ vond op 19 april digitaal plaats. Inwoners konden via de chat vragen stellen. Hieronder beantwoorden we deze vragen per thema.

Daarnaast kunt u voor al uw vragen over het verduurzamen van uw woning, een stappenplan, subsidies en meer terecht bij het Duurzaam Bouwloket:
Website: www.duurzaambouwloket.nl 
Email: info@duurzaambouwloket.nl
Telefoon: 072 – 743 39 56 
Het Duurzaam Bouwloket is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur

Alternatieve technieken voor aardgas

1. Wat is op dit moment in ons land een alternatief met minder CO2-uitstoot voor aardgas?

Warmtenetten en het gebruik van een elektrische warmtepomp (bij goede isolatie), zijn voorbeelden van alternatieven die minder CO2 uitstoten dan het gebruik van een hr-ketel op aardgas.

2. Kan een bewoner ervoor kiezen om tot 2050 aardgas te blijven gebruiken?

Momenteel heeft iedere huiseigenaar het recht op een aansluiting op aardgas. Er is nog geen wet- en regelgeving die het mogelijk maakt om een bestaande woning verplicht van het aardgas te halen. De gemeente Huizen is niet van plan om vóór 2030 wijken verplicht van het aardgas af te sluiten.

3. Hoe zit het met de geluidsnorm bij warmtepompen? Daar is steeds discussie over.

Vanaf 1 april 2021 gelden er geluidsnormen voor warmtepompen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Dit is vergelijkbaar met het geluid dat er heerst in een bibliotheek, of in een rustige huiskamer. 

4. Hoe ver is het onderzoek naar de breuklijn tussen Utrecht en Almere? Wat zijn zinnige termijnen waarop er resultaten te verwachten zijn?

Momenteel wordt in Nederland, en dus ook in onze regio, seismologisch onderzoek gedaan. Met dit onderzoek wordt de potentie in de ondergrond voor het gebruik van geothermie beter in beeld gebracht. De resultaten hiervan zijn naar verwachting aan het eind van dit jaar bekend.

5. Waarom valt hernieuwbare gas buiten de scope? Waterstof is toch de toekomst?

Hernieuwbaar gas zoals waterstof, maar ook groengas, zijn een mogelijk alternatief voor aardgas. In de transitievisie warmte kijken wij allereerst naar alternatieven waarmee de gemeente Huizen op korte termijn aan de slag wil gaan. Op korte termijn zijn groengas en waterstof nog erg schaars. De verwachting is dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Deze gassen worden dus wel meegenomen in de huidige studie, maar enkel als lange termijn-optie; als back-up voor buurten die lastig met een andere techniek te verwarmen zijn. 

6. Kan de netbeheerder de extra elektriciteitsconsumptie aan?

Het elektriciteitsnet in Nederland is over de jaren heen gebouwd op basis van het huidige fossiele energiesysteem. Dit systeem is aan het veranderen. Dat leidt er toe dat het elektriciteitsnet momenteel tegen capaciteitsproblemen aanloopt. De netbeheerders zijn bezig om hier plannen voor te ontwikkelen. De gemeente Huizen stemt haar plannen goed af met de netbeheerder Liander, om te voorkomen dat er onverwachte problemen ontstaan. 

Toekomstplannen in Huizen

1. Hoe bepaal je welke wijk er als eerst wordt aangepakt?

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente aan in welke wijken zij samen met de inwoners wil kijken of er een plan kan worden gemaakt hoe deze wijk op termijn aardgasvrij kan worden. Er zijn meerdere redenen waarom een hier wijk mogelijk interessant voor kan zijn. Samen met de woningcorporatie, netbeheerder en actieve bewonersverenigingen wordt verder bepaald hoe de gemeente hierin een goede keuze kan maken. Uit de eerste gesprekken blijkt dat het meest belangrijke argument de kosten voor de bewoner zal zijn.

2. Heeft het zin om een nieuwe cv-ketel of een warmtepomp aan te schaffen als er warmteplannen worden gemaakt?

Vergelijkbare vragen:

  • Als morgen mijn vijftien jaar oude cv-ketel het begeeft, en ik ben nog niet goed geïsoleerd, wat is dan de beste optie? Een goedkope nieuwe ketel voor tien jaar?
  • Wat moet ik doen als ik binnenkort mijn cv-ketel wil vervangen en niet wil voorsorteren op een specifieke oplossing?

Is uw woning niet goed geïsoleerd? Dan kunt u het best een nieuwe hr-ketel aanschaffen. Kies dan wel voor een energiezuinig model. Kijk voor tips bijvoorbeeld op de website van Milieu Centraal.

Als uw woning al wel geïsoleerd is, kunt u kiezen voor een hybride warmtepomp. Als uw woning al erg goed geïsoleerd is (bijvoorbeeld als uw woning is gebouwd na het jaar 2000), dan kunt u ook direct een elektrische warmtepomp in uw woning plaatsen. Het Duurzaam Bouwloket kan met u kijken of dit een interessante optie voor uw woning is. 

3. Heeft het wel zin om nu een hybride warmtepomp aan te schaffen als er misschien een warmtenet aangelegd gaat worden?

Een hybride warmtepomp gaat naar verwachting zeker vijftien jaar mee. Het hangt er daarmee van af hoe concreet de plannen zijn voor een warmtenet. In de transitievisie warmte zal de gemeente Huizen duidelijkheid geven in welke buurten het verstandig of minder verstandig is om een hybride warmtepomp aan te schaffen. Neem voor meer informatie over uw specifieke situatie en vragen contact op met het Duurzaam Bouwloket. Zij kunnen u hierover adviseren.

Subsidies en vergunningen

1. Is de gemeentelijke subsidie voor één of twee energiebesparende maatregelen?

Woningeigenaren in Huizen kunnen tot duizend euro subsidie krijgen voor isolerende maatregelen in de woning. Het is niet verplicht, zoals bij de landelijke regeling, om gelijktijdig twee maatregelen door te voeren. Een combinatie van deze maatregelen mag ook. Zie https://www.huizen.nl/subsidie-woningisolatie voor meer informatie over de subsidie en hoe u een aanvraag kunt doen.

2. Hoe gaat de gemeente om met gemeentelijke monumenten en het plaatsen van zonnepanelen en het verkrijgen van een vergunning vanuit de welstandscommissie?

Het welstandsbeleid houdt rekening met het gebied waarin de woning is gelegen. Meer over het welstandbeleid van de gemeente is te lezen op https://www.huizen.nl/welstand. Voor het beleid op het gebied van monumenten is te vinden op de pagina over monumenten

Voor specifieke informatie kan contact worden opgenomen met het Omgevingsloket van de gemeente via omgeving@huizen.nl

Energiepeiling

1. Hoe representatief is deze Energiepeiling, met 540 Huizenaren die de enquête hebben ingevuld?

Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (542) kan met een betrouwbaarheid van 95 procent en een foutmarge van 4,2 procent uitspraken gedaan worden op totaalniveau. Deze marge is kleiner dan de 5 procent die algemeen geaccepteerd wordt bij (statistisch) kwantitatief onderzoek. De resultaten kunnen niet zonder meer vertaald worden naar de (gemiddelde) mening van de inwoners, maar geven wel een goede indicatie. Voor de resultaten en verdere uitleg verwijzen we graag naar de pagina over Transitievisie warmte.

Overige vragen

1. Hoe zit het met de plannen voor 1276? Zijn die van de baan?

De verkenning in wijk 1276 (Stad en Lande en Bovenweg) diende om te onderzoeken hoe bewoners tegen aardasvrij aankijken en wat de mogelijkheden in die wijk zijn. Duidelijk is dat mensen ondersteund willen worden bij de vraag: ‘Hoe pakken we dat aan voor onze eigen woning?’ De verkenning heeft niet geleid tot een vastgesteld plan naar aardgasvrij. Wijk 1276 loopt net als andere wijken mee met deze transitievisie warmte.