Op de interactieve kaart monumenten zijn alle monumenten in Huizen te zien. Eén klik op het symbool toont alle informatie over het monument inclusief foto's. Interessant voor iedereen die meer wil weten over de monumenten die Huizen rijk is. Ook voor makelaars en (aspirant)eigenaren, want u vindt via deze kaart bouwhistorische informatie over de monumenten.

Duurzame monumenten

Monumenten staan vaak al eeuwenlang in onze gemeente en zijn daarmee een toonbeeld van duurzaamheid. Het energieverbruik kan echter hoog zijn en veel monumenteneigenaren willen het verbruik verlagen. Belangrijk is daarbij goed te ventileren zodat vocht zich niet kan ophopen in houten constructies en er geen houtrot ontstaat. Ook is het belangrijk dat nieuwe materialen en technieken het historische karakter niet aantasten of ontsieren. Inspiratie en informatie kunt u vinden op www.degroenegrachten.nl en de groene menukaart. Houdt u er rekening mee dat voor het wijzigen van een  monument meestal een omgevingsvergunning nodig is. Uw vergunningaanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de gecombineerde welstands- en monumentencommissie

Monumentenschildjes

Aan de meeste monumenten in Huizen is een monumentenschildje aangebracht. Het is gemaakt van geëmailleerd plaatstaal in een roodgele kleurstelling. 

Afhankelijk van het type monument is op het bovenste rode vlak een vermelding opgenomen van "gemeentelijk monument", "rijksmonument" of "provinciaal monument". In meerdere gevallen bestaat één monument uit meerdere adressen en in zo'n geval is bij elke voordeur een monumentenschildje bevestigd.

Onderzoek naar mogelijk nieuwe gemeentelijk monumenten

In onderstaande tabel ziet u de adressen waar onderzoek is of wordt gedaan naar de cultuurhistorische waarde van een gebouw en de mogelijkheden voor monumentaanwijzing. 

Titel Adres Aanleiding Onderzoek Jaar Resultaat
Wederopbouw periode Gebouwen periode 1945-1980 Beleid Inventarisatie VdH 2017 geen vervolg gekregen
Bunker Slingerbosch Tweede Wereldoorlog Amersfoortsestraatweg 202 Sloopmelding Bouwhistorische beschrijving BBA/AndréViersen 2018 gemeentelijk monument
Trulli woning architect Van der Pol Boslaan 7 Heemschut Bouwhistorische beschrijving VdH 2019 gemeentelijk monument
Visnet kerkelijk gebouw met kunstwerken (gevel mozaïek en glas in beton raam). De Ruyterstraat 7 Beleid Bouwhistorische beschrijving VdH 2019 geen monument
Oude Begraafplaats Prins Bernhardplein 1 Motie raad Bouwhistorische beschrijving BFA/LeonBok 2020 gemeentelijk monument
BNI complex Rokerijweg 5 Beleid Cultuurhistorische Quickscan VdH 2020 3 gebouwen voorbeschermd
BNI gebouwen 2, 41 en krachtcentrale Rokerijweg 5 Motie raad BOEi haalbaarheid, VdH bouwhist. beschrijving 2021 nader onderzoek
DuCrocq gebouw Ijsselmeerstraat 314 Motie raad Bouwhistorische beschrijving VdH 2021 nader onderzoek
Kerkenvisie Alle gebedshuizen Beleid Inventarisatie door Kerk&Co 2021 mogelijk één monument

Activiteiten en organisaties

Er is veel te beleven op cultureel gebied in Huizen! Op de Facebookpagina Cultuur in Huizen en op Visit Gooi & Vecht vindt u een agenda met allerlei activiteiten. Ook zijn er veel actieve culturele organisaties, zoals het Huizer Museum, muziek- en toneelverenigingen of kunstenaars. Kijk hiervoor in de gemeentegids van Huizen

Handige links

  • Op de website van Stichting ERM vindt u veel nuttige informatie en een video over de verduurzaming van monumenten.
  • Op de website monumentenregister.cultureelerfgoed.nl vindt u een omschrijving van de rijksmonumenten in Huizen, samen met de andere rijksmonumenten in Nederland. 
  • De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband met meer dan 30 lokale en regionale organisaties op historisch en aanverwant gebied.
  • Naerdincklant bestaat al meer dan 50 jaar en is één van de 24 afdelingen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Elk van deze afdelingen heeft zijn eigen grondgebied en Naerdincklant vertegenwoordigt de archeologie binnen het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem, inclusief het Gooi. 
  • GooiVechtHistorisch.nl is een initiatief van de drie archiefdiensten van Hilversum, Naarden en Weesp. De site voor kennismaking met en onderzoek naar de geschiedenis van het Gooi en de Vechtstreek. 

Meer informatie

Panden zijn als monument aangewezen op grond van de Erfgoedwet 2015, Monumentenverordening Noord-Holland 2010 of de 'Erfgoedverordening gemeente Huizen 2011'. Informatie over de gemeentelijke verordening vindt u in de erfgoedverordening van de gemeente Huizen