Op onderstaande kaart zijn alle monumenten in Huizen te zien. Eén klik op het symbool toont alle informatie over het monument inclusief foto's. Interessant voor iedereen die meer wil weten over de monumenten die Huizen rijk is. Ook voor makelaars en (aspirant)eigenaren, want u vindt via deze kaart bouwhistorische informatie over de monumenten.

Maakt u gebruik van een mobiele telefoon of kunt u de kaart niet goed bekijken? Bekijk de kaart op een apart scherm.

Duurzame monumenten

Monumenten staan vaak al eeuwenlang in onze gemeente en zijn daarmee een toonbeeld van duurzaamheid. Het energieverbruik kan echter hoog zijn en veel monumenteneigenaren willen het verbruik verlagen. Belangrijk is daarbij goed te ventileren zodat vocht zich niet kan ophopen in houten constructies en er geen houtrot ontstaat. Ook is het belangrijk dat nieuwe materialen en technieken het historische karakter niet aantasten of ontsieren. Inspiratie en informatie kunt u vinden op www.degroenegrachten.nl en de groene menukaart. Houdt u er rekening mee dat voor het wijzigen van een  monument meestal een omgevingsvergunning nodig is. Uw vergunningaanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de gecombineerde welstands- en monumentencommissie

Monumentenschildjes

Aan de meeste monumenten in Huizen is een monumentenschildje aangebracht. Het is gemaakt van geëmailleerd plaatstaal in een roodgele kleurstelling. 

Afhankelijk van het type monument is op het bovenste rode vlak een vermelding opgenomen van "gemeentelijk monument", "rijksmonument" of "provinciaal monument". In meerdere gevallen bestaat één monument uit meerdere adressen en in zo'n geval is bij elke voordeur een monumentenschildje bevestigd.

Onderzoek naar mogelijk nieuwe gemeentelijk monumenten

In onderstaande tabel ziet u de adressen waar onderzoek is of wordt gedaan naar de cultuurhistorische waarde van een gebouw en de mogelijkheden voor monumentaanwijzing. 

TitelAdresAanleidingOnderzoekJaarResultaat
Wederopbouw periodeGebouwen periode 1945-1980BeleidInventarisatie VdH2017geen vervolg gekregen
Bunker Slingerbosch Tweede WereldoorlogAmersfoortsestraatweg 202SloopmeldingBouwhistorische beschrijving BBA/AndréViersen2018gemeentelijk monument
Trulli woning architect Van der PolBoslaan 7HeemschutBouwhistorische beschrijving VdH2019gemeentelijk monument
Visnet kerkelijk gebouw met kunstwerken (gevel mozaïek en glas in beton raam).De Ruyterstraat 7BeleidBouwhistorische beschrijving VdH2019geen monument
Oude BegraafplaatsPrins Bernhardplein 1Motie raadBouwhistorische beschrijving BFA/LeonBok2020gemeentelijk monument
BNI complexRokerijweg 5BeleidCultuurhistorische Quickscan VdH20203 gebouwen voorbeschermd
BNI gebouwen 2, 41 en krachtcentraleRokerijweg 5Motie raadBOEi haalbaarheid, VdH bouwhist. beschrijving2021nader onderzoek
DuCrocq gebouwIJsselmeerstraat 314Motie raadBouwhistorische beschrijving VdH2023gemeentelijk monument
KerkenvisieAlle gebedshuizenBeleidInventarisatie door Kerk&Co2021mogelijk één monument

Activiteiten en organisaties

Er is veel te beleven op cultureel gebied in Huizen! Op de website van het cultuurplatform en op Visit Gooi & Vecht vindt u een agenda met allerlei activiteiten. Ook zijn er veel actieve culturele organisaties, zoals het Huizer Museum, muziek- en toneelverenigingen of kunstenaars. Kijk hiervoor in het gemeentemagazine van Huizen

Handige links

  • Op de website van Stichting ERM vindt u veel nuttige informatie en een video over de verduurzaming van monumenten.
  • Op de website monumentenregister.cultureelerfgoed.nl vindt u een omschrijving van de rijksmonumenten in Huizen, samen met de andere rijksmonumenten in Nederland. 
  • De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband met meer dan 30 lokale en regionale organisaties op historisch en aanverwant gebied.
  • Naerdincklant bestaat al meer dan 50 jaar en is één van de 24 afdelingen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Elk van deze afdelingen heeft zijn eigen grondgebied en Naerdincklant vertegenwoordigt de archeologie binnen het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem, inclusief het Gooi. 
  • GooiVechtHistorisch.nl is een initiatief van de drie archiefdiensten van Hilversum, Naarden en Weesp. De site voor kennismaking met en onderzoek naar de geschiedenis van het Gooi en de Vechtstreek. 

Meer informatie

Panden zijn als monument aangewezen op grond van de Erfgoedwet 2015, Monumentenverordening Noord-Holland 2010 of de 'Erfgoedverordening gemeente Huizen 2011'. Informatie over de gemeentelijke verordening vindt u in de erfgoedverordening van de gemeente Huizen