Verhuizen binnen of naar Huizen (verhuizing doorgeven)

 • Algemene informatie

  Wanneer doorgeven?

  • Als u nog gaat verhuizen: u geeft uw adreswijziging niet éerder door dat vier weken vóór uw verhuizing.
  • Als u al verhuisd bent: u geeft uw adreswijziging binnen vijf dagen ná uw verhuizing door.

  Uw verhuizing doorgeven

  U kunt uw verhuizing op verschillende manieren aan ons doorgeven. 

  1) Online

  Online uw verhuizing doorgeven  

  2) Persoonlijk in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak

  Afspraak maken

  Het verhuisformulier (pdf) kunt u ingevuld afgeven bij Burgerzaken, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

  3) Schriftelijk

  Het verhuisformulier (pdf) kunt u inclusief bijlagen (zoals vermeld op het formulier) opsturen naar: Gemeente Huizen, Team Burgerzaken, Postbus 5, 1270AA Huizen.

  U heeft dit nodig

  Als u online uw verhuizing doorgeeft:

  • DigiD
  • Kopie huur-/koopcontract

  Als u op afspraak of per post uw verhuizing doorgeeft:

  • Verhuisformulier (pdf)
  • Kopie legitimatiebewijs van iedereen die meeverhuist
  • Kopie huur-/koopcontract

  U gaat inwonen bij iemand anders  

  Als u gaat inwonen bij iemand die op dit moment al in de woning woont, dan dient deze persoon (de hoofdbewoner) schriftelijk toestemming te geven. De toestemming moet direct bij de verhuisaangifte worden ingeleverd. Dit kan op de volgende manieren:

  • Online tegelijk met de verhuisaangifte. U en de hoofdbewoner vullen het online formulier in. Hiervoor heeft u allebei DigiD nodig. Of u voegt een ondertekend toestemmingsformulier digitaal toe als bijlage. Het toestemmingsformulier vindt u op de achterkant van het verhuisformulier (pdf).
  • De hoofdbewoner geeft schriftelijk toestemming. Zowel de toestemming als een kopie van het legitimatiebewijs worden toegevoegd bij de verhuisaangifte. Het toestemmingsformulier vindt u op de achterkant van het verhuisformulier (pdf).
  • Aan de balie tegelijk met de verhuisaangifte. U neemt het toestemmingsformulier (pdf) en een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner mee naar de afspraak. Of de hoofdbewoner komt zelf mee naar de afspraak met zijn legitimatiebewijs.

  Een aangifte van verhuizing kan gedaan worden door

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Iedere andere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door degene die verhuisd is.
  • Een meerderjarig persoon die u schriftelijk gemachtigd heeft. Deze persoon moet ook een kleurenkopie van uw paspoort meenemen of uw paspoort zelf.

  U heeft uw verhuizing online doorgeven. Is deze al verwerkt?

  U kunt via MijnOverheid controleren of u al bent ingeschreven op uw nieuwe adres. 

  Goed om te weten: als u uw verhuizing van tevoren doorgeeft, dan wordt uw melding bewaard tot uw verhuisdatum. Pas op de verhuisdatum wordt uw melding verwerkt in de BRP (basisregistratie personen).

 • Handige links