Wanneer moet ik mijn verhuizing doorgeven?

 • Als u nog gaat verhuizen: u geeft uw adreswijziging niet éerder door dan vier weken vóór uw verhuizing.
 • Als u al verhuisd bent: u geeft uw adreswijziging binnen vijf dagen ná uw verhuizing door.

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

U kunt uw verhuizing op verschillende manieren aan ons doorgeven. 

1) Online

Als u online uw verhuizing doorgeeft heeft u het volgende nodig:

 • DigiD
 • Kopie huur-/koopcontract

Online uw verhuizing doorgeven

  2) Persoonlijk in het gemeentehuis met een afspraak

  Maak een afspraak

  Het verhuisformulier kunt u ingevuld afgeven bij Burgerzaken, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

  3) Schriftelijk

  Als u per post uw verhuizing doorgeeft heeft u het volgende nodig:

  • Verhuisformulier
  • Kopie legitimatiebewijs van iedereen die meeverhuist
  • Kopie huur-/koopcontract

  Het verhuisformulier kunt u inclusief bijlagen (zoals vermeld op het formulier) opsturen naar: Gemeente Huizen, Team Burgerzaken, Postbus 5, 1270AA Huizen.

    U gaat inwonen bij iemand anders  

    Als u gaat inwonen bij iemand die op dit moment al in de woning woont, dan dient deze persoon (de hoofdbewoner) schriftelijk toestemming te geven. De toestemming moet direct bij de verhuisaangifte worden ingeleverd. Dit kan op de volgende manieren:

    • Online tegelijk met de verhuisaangifte. U en de hoofdbewoner vullen het online formulier in. Hiervoor heeft u allebei DigiD nodig. Of u voegt een ondertekend toestemmingsformulier digitaal toe als bijlage. Het toestemmingsformulier vindt u op de achterkant van het verhuisformulier.
    • De hoofdbewoner geeft schriftelijk toestemming. Zowel de toestemming als een kopie van het legitimatiebewijs worden toegevoegd bij de verhuisaangifte. Het toestemmingsformulier vindt u op de achterkant van het verhuisformulier.

    Wie kan een verhuizing doorgeven?

    Een aangifte van verhuizing kan gedaan worden door

    • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
    • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
    • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar.
    • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.
    • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
    • Iedere andere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door degene die verhuisd is.
    • Een meerderjarig persoon die u schriftelijk gemachtigd heeft. Deze persoon moet ook een kleurenkopie van uw paspoort meenemen of uw paspoort zelf.

    Hoe lang duurt het voor mijn verhuizing is verwerkt?

    U heeft uw verhuizing online doorgeven. Is deze al verwerkt?

    U kunt via MijnOverheid controleren of u al bent ingeschreven op uw nieuwe adres. 

    Goed om te weten: als u uw verhuizing van tevoren doorgeeft, dan wordt uw melding bewaard tot uw verhuisdatum. Pas op de verhuisdatum wordt uw melding verwerkt in de BRP (basisregistratie personen).