Logo gemeente Huizen

Kunst en cultuur

In 2020 is de nieuwe cultuurnota door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota staan de ambities tot en met 2023 beschreven. Ons cultuurbeleid is erop gericht om de samenwerking binnen het culturele werkveld te stimuleren en inwoners en toeristen met cultuur in aanraking te brengen.