Sommige activiteiten kunnen overlast veroorzaken of een risico vormen voor uw omgeving. Daarom moet u voor deze activiteiten vaak een vergunning aanvragen of een melding doen bij de gemeente. Bij complexe projecten kan een vooroverleg met de gemeente helpen.

Vergunning

Voor activiteiten die een grotere kans hebben op bijvoorbeeld overlast, bezwaren of ongevallen is vaak een vergunning nodig. De overheid beoordeelt uw vergunningaanvraag dan op verschillende aspecten. De gemeente heeft hier een belangrijke rol in.

Voorbeelden

Bij evenementen beoordeelt de gemeente bijvoorbeeld of de overlast voor omwonenden kan worden beperkt voor geluid, trillingen of wegversperringen. En voor bouwwerkzaamheden wordt beoordeeld of ze voldoen aan veiligheidsnormen, of ze maatschappelijk en voor omwonenden wenselijk zijn en of toekomstige plannen van de gemeente er niet door belemmerd worden.

Aanvragen of vooroverleg

U kunt direct een vergunning aanvragen, maar u kunt ook vooraf in overleg met de gemeente (zie kopje Vooroverleg). Bij een vergunningplicht mag u pas starten met werkzaamheden als uw vergunning is toegekend. 

Vooroverleg

Soms is het verstandig om eerst met de gemeente in gesprek te gaan voordat u een vergunning aanvraagt. Dit noemen we vooroverleg. Hoe complexer uw project, hoe meer een vooroverleg u kan helpen om de vergunning met ons voor te bereiden. Hiermee vergroot u de kans dat we uw vergunning kunnen toekennen. 

Melding activiteit

Als de kans op overlast, bezwaren of ongevallen klein is, dan moet u soms een melding doen voordat u een activiteit mag uitvoeren. Deze verplichte melding wordt ook wel een melding activiteit genoemd, niet te verwarren met vrijblijvende meldingen zoals de melding openbare ruimte om te melden dat iets kapot, vies of onveilig is.

Voorbeelden

Een melding activiteit geldt in onze gemeente bijvoorbeeld voor een buurt- of straatfeest, maar ook als u bijvoorbeeld een steiger, container of ander voorwerp tijdelijk op de openbare weg wilt plaatsen.

Indienen

Een melding moet u altijd een aantal dagen of weken voor de startdatum indienen. Hoe lang precies vindt u in het meldingsformulier voor de activiteit die u wilt melden. Als u een melding gedaan heeft, dan is de gemeente op de hoogte voor als er toch klachten binnenkomen. Soms houden we ook toezicht op meldingen, bijvoorbeeld om te beoordelen of er voldoende rekening gehouden wordt met omwonenden.