• HuizenDuurzaam, de energiecoöperatie van Huizen, is nu ook digitaal bereikbaar. Op de nieuwe website vraag je eenvoudig een gratis huisbezoek aan.
  • Voor woningeigenaren is het nu mogelijk om een scherp geprijsde offerte aan te vragen voor woningisolatie. De actie loopt tot en met 15 november 2020. Bekijk de mogelijkheden!
  • De wijkaanpak Stad en Lande en Bovenweg krijgt in september een digitaal vervolg. Door de coronacrisis moesten de geplande activiteiten rondom de wijkaanpak voor woningisolatie opgeschort worden. Na de zomer willen de gemeente en het Duurzaam Bouwloket de campagne weer opstarten. In de nieuwe anderhalve metersamenleving betekent dit dat de geplande informatiebijeenkomsten digitaal gaan.
  • Huiseigenaren kunnen nog tot 31 maart 2021 maximaal 90 euro terugkrijgen als zij kleine energiebesparende maatregelen nemen. Bijna 70 procent van de aanvragen in Huizen tot nu toe is voor ledverlichting. Op de tweede plaats staat inductiekookplaten (17 procent), gevolgd door woningventilatie (8 procent).
  • We vinden het belangrijk om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het versterken van de kwaliteit van natuurgebieden. Maar ook door de bermen op een goede manier te beheren dragen we hieraan bij.
  • De eerste subsidieaanvragen voor kleine energiebesparende maatregelen komen binnen. Woningeigenaren in Huizen kunnen namelijk eenmalig maximaal 90 euro terug krijgen voor de aanschaf van bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop, tochtstrippen of ledverlichting. Een combinatie van deze maatregelen mag ook.
  • De concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES) is verschenen. In de RES wordt beschreven waar en hoe duurzame energie in onze regio kan worden opgewekt. Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid.
  • Huizer Lawn Tennisclub (HLTC) De Kuil heeft vorige week op het tennispark aan de Crailoseweg de traditionele tennisbaanverlichting vervangen door ledverlichting. De Kuil heeft twaalf tennisbanen, die zowel in de zomer als de winter bespeeld worden.
  • Woningeigenaren die hun huis willen isoleren, kunnen binnenkort weer gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling. Dat heeft het college van B&W besloten. De gemeenteraad besluit in maart over deze ‘Subsidieregeling woningisolatie Huizen’.
  • Veel woningeigenaren vragen zich af of zij in de toekomst hun woning kunnen gaan verwarmen met waterstof. Daar is nu nog geen duidelijk antwoord op te geven. De realiteit is dat waterstof nog niet interessant is als alternatief voor aardgas. Het kost nog te veel energie om waterstof te produceren.