• De Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid, waar de Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt, is klaar voor besluitvorming.
  • VvE's kunnen weer gebruik maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis
  • Er speelt veel op het gebied van energie en daar willen we u bij betrekken. We horen graag wat u vindt van onderwerpen als een aardgasvrije wijk, de opwek van duurzame energie in Huizen en het isoleren van uw woning. U kon daarom meedoen aan de Energiepeiling.
  • HuizenDuurzaam, de lokale energiecorporatie, is met een collectieve inkoopactie gestart. Tot eind februari 2022 kunt u meedoen aan de collectieve inkoop van vloer-, bodem- en gevelisolatie, HR++ glas en zonnepanelen.
  • Door de toename van het aantal elektrische auto’s neemt het aantal publieke laadpalen toe. Inwoners van Huizen konden van 9 tot 25 februari 2021 aangeven wat zij vinden van circa 100 beoogde locaties voor nieuwe laadpalen in hun omgeving. De resultaten van het onderzoek hebben we samengevat.
  • In opdracht van de gemeente Huizen gaat de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) ondernemers op bedrijventerrein ’t Plaveen helpen met energie besparen.
  • Uw woning wordt met triple glas of HR++ glas comfortabeler, warmer én duurzamer
  • We vinden het belangrijk om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het versterken van de kwaliteit van natuurgebieden. Maar ook door de bermen op een goede manier te beheren dragen we hieraan bij.
  • De eerste subsidieaanvragen voor kleine energiebesparende maatregelen komen binnen. Woningeigenaren in Huizen kunnen namelijk eenmalig maximaal 90 euro terug krijgen voor de aanschaf van bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop, tochtstrippen of ledverlichting. Een combinatie van deze maatregelen mag ook.