Bomen

De gemeente Huizen zorgt voor ongeveer 21.000 bomen. Om de bomen gezond en veilig te houden, wordt elk jaar aan een kwart van de bomen onderhoud uitgevoerd. Elke boom krijgt dus één keer in de vier jaar onderhoud.

Waarom worden de bomen gekapt?

Ondanks het onderhoud kan het gebeuren dat een boom minder gezond wordt en gekapt moet worden. Of een boom gekapt moet worden, wordt bepaald tijdens de veiligheidscontrole die elk jaar wordt uitgevoerd.  Na de veiligheidscontrole wordt een lijst gemaakt van bomen die gekapt moeten worden. Op de lijst bomen die gekapt moeten worden omdat ze:

  • zo zwaar zijn aangetast door ziekte, schimmels en zwammen, waardoor de kans bestaat dat de boom afbreekt;
  • een onherstelbare beschadiging hebben door storm-, maaischade of vandalisme;
  • aan het einde van hun levensduur of dood zijn;
  • een gevaar voor de omgeving zijn;
  • wortelopdruk en rioolverstopping geven;
  • worden uitgedund, om andere bomen meer ruimte en groeikansen geven.

Snoeien groenvakken (geen bomen)

Om de plantsoenen in Huizen goed te onderhouden is het belangrijk dat er regelmatig wordt gesnoeid. In het najaar starten we met het onderhoud op een aantal locaties. Tot uiterlijk half maart voeren wij snoeiwerkzaamheden uit. In de openbare ruimte snoeien wij grondiger dan u waarschijnlijk in uw tuin doet. We snoeien namelijk niet elk jaar alle plantsoenen, maar gemiddeld een keer in de vier jaar. Maar wees niet bang, want snoei geeft groei. In het voorjaar groeit het vanzelf weer terug. De meest voorkomende soorten in bosplantsoen kunnen wel tot 1,5 meter per jaar groeien. Bij het snoeien wordt er waar mogelijk rekening gehouden met overwinterende dieren, door hier en daar wat groen te laten staan.

Melden

U kunt onveilige situaties doorgeven via een Melding openbare ruimte. Deze meldingen worden met spoed aangepakt.

Melding maken