Wilt u reclame aanbrengen op een pand? Wilt u een reclamezuil of -bord plaatsen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Vergunningscheck

Op de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen om te kijken of u een vergunning nodig hebt voor uw reclameobject. Komt u er niet helemaal uit? Of wilt u zeker weten of u een vergunning nodig heeft? Neem dan contact op met het Omgevingsloket

Voorwaarden

Vergunningplichtige reclame

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Wij weigeren de vergunning als:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg, stoep of openbaar groen beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg, stoep of openbaar groen stoort.

Niet vergunningplichtige reclame

  • Uw reclameobject moet voldoen aan de eisen in de welstandsnota.
  • De reclame mag geen overlast of gevaar opleveren aan weggebruikers. 

Vergunning aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket

Reactie van de gemeente

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze periode eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Publicatieborden 

Publicatieborden zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal om reclame te maken voor een bedrijf of activiteit. De gemeente Huizen heeft besloten om langs de openbare wegen in de gemeente alleen nog vaste dubbelzijdige A0-reclamedisplays te gebruiken. U kunt dus geen driehoeksborden of sandwichborden meer laten plaatsen. Wilt u een publicatiebord plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig via Event Support Holland.

Afspraken voor non-profit organisaties

Non-profit organisaties kunnen reclame plaatsen bij evenementen, culturele activiteiten en niet-commerciële activiteiten in Huizen. De gemeente Huizen heeft hierover afspraken gemaakt met Event Support Holland. Bent u een niet-commerciële organisatie en wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Event Support Holland. Zij informeren u over de tarieven en mogelijkheden voor advies of hulp bij de opmaak van de posters.
 

Contact Event Support Holland

De contactgegevens van Event Support Holland zijn: 
Event Support Holland BV
Kromwijk 4a
3442 AG Woerden
Telefoon: 0348-689 362
E-mail: info@eventsupportholland.nl
Website: eshmedia.nl

Bouwborden

Reclameborden op een bouwterrein, ten behoeve van de bouwer, zijn bouwwerken. Maar op grond van het Besluit omgevingsrecht zijn deze vergunningvrij. 

Precario 

Staat uw reclameobject op openbare gemeentegrond, dan moet u precariobelasting aan de gemeente betalen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.

Documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?