Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u bij de gemeente Huizen staat ingeschreven als inwoner. In het uittreksel BRP staat uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum en alle bijzondere informatie die nodig is.

Ingeschreven in gemeente Huizen

U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

Bewijs van geboorte, huwelijk of overlijden

U heeft een afschrift (uittreksel) uit de burgerlijke stand nodig.

Niet in Nederland wonen of ingeschreven

Woont u niet in Nederland of staat u niet ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u terecht bij een RNI-loket. De gemeente Huizen heeft geen RNI-loket. U vindt meer informatie op de pagina Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) van de Rijksoverheid. 

Aanvragen

 Online

DigiD linkOnline het uittreksel aanvragen

Belangrijk: zet duidelijk in het formulier waarvoor u het uittreksel nodig heeft (bijvoorbeeld: voor de woningbouwvereniging). Het uittreksel wordt dan voor u aangepast. Als u niets invult bij 'aanvullende informatie', dan krijgt u een standaard uittreksel met uw naam, adres, woonplaats en geboortegegevens.

DigiD

Vraagt u het uittreksel online aan, dan logt u in met uw DigiD

Op afspraak in het gemeentehuis

Maak een afspraak

Machtiging

Het is mogelijk uw aanvraagformulier door een ander te laten inleveren. U heeft dan een ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatie nodig. De gemachtigde neemt ook zijn of haar geldige legitimatiebewijs mee.

Kosten

Een uittreksel BRP kost € 16,60 (tarief 2024).

Thuisgestuurd

U hoeft het uittreksel niet op te halen. U krijgt het binnen vijf werkdagen thuisgestuurd op uw adres. 

We krijgen vaak de vraag om het uittreksel per mail te sturen. Dit is niet mogelijk, omdat het op speciaal papier wordt afgedrukt. Op 'gewoon' papier is het document niet bruikbaar/geldig.