De gemeente Huizen houdt in de basisregistratie personen (BRP) informatie bij van haar inwoners. Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens aan andere organisaties geeft? Dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. 

Uitzondering

De gemeente kan niet voor alle organisaties uw persoonsgegevens geheim houden. Op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen en waarom ze hiervoor toestemming hebben.

    Online aanvragen

    Online geheimhouding aanvragen

    Verwerking aanvraag

    We verwerken uw aanvraag voor het geheimhouden van uw persoonsgegevens binnen 4 weken.