Uw tuin kan een belangrijke rol spelen in het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. Er zijn veel kleine aanpassingen die u kunt doen om die gevolgen te beperken. We hebben een aantal onderwerpen voor u op een rij gezet.

Bomen

Bomen zijn heel belangrijk in onze leefomgeving. Op verschillende manieren. Bomen maken enorm veel zuurstof. Ze vangen veel stof weg uit de lucht. En ze zorgen voor koelte. Lees meer over het belang van bomen.

Watervriendelijke tuin

Een watervriendelijke tuin of terras zorgt voor slimme opvang en hergebruik van het regenwater. Dat is handig bij droogte. En in een groene of watervriendelijke tuin kan regenwater (langzaam) in de grond wegzakken. Dat is goed voor alles wat leeft. Tegelijkertijd voorkomt het een overvol riool en kans op wateroverlast. Lees wat u kunt doen om uw tuin watervriendelijk te maken.

Biologische diversiteit

Voor een gezond evenwicht in de natuur is het belangrijk dat er verschillende soorten planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen. Dit noemen we soortenrijkdom of biodiversiteit. Hoe meer verschillende soorten ergens aanwezig zijn, hoe beter het is voor het evenwicht in de natuur. Het is belangrijk om ook in de bebouwde kom de natuur de ruimte te geven. Bekijk wat u in uw tuin kunt doen.

Onkruid bestrijden zonder gif

Het is helemaal niet nodig om gif te gebruiken tegen onkruid. De gemeente Huizen doet dat zelf sinds 2015 niet meer. Er bestaan goede andere manieren om onkruid te bestrijden. Bekijk welke alternatieven er zijn.

Bijen in gevaar

Bijen zijn enorm belangrijk voor de natuur, maar ook voor ons eigen voedsel. Insecten zoals de wilde bij, bestuiven 80% van ons voedsel (groenten en fruit). Maar de bijen zijn in gevaar. De helft van alle wilde bijensoorten in Nederland dreigt uit te sterven. Bekijk wat u kunt doen voor de wilde bij.

Biologische bloembollen

In de gewone bloembollenteelt worden bestrijdingsmiddelen (gif) gebruikt. Dit gif dringt door tot in het stuifmeel en de nectar van de bloem. Bijen, hommels en vlinders sterven door het gif. De biologische teelt gebruikt geen gif. Daarom kiest gemeente Huizen heel bewust voor natuurvriendelijke, biologische bloembollen in de openbare ruimte.