Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen. Zij kunnen zonder vergunning of visum verblijven in Nederland (Schengen-verdrag). Zij kunnen 90 dagen visumvrij in Nederland verblijven. Dit kan worden verlengd tot maximaal 180 dagen. 

Afgesproken is dat mensen uit Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier geen problemen van ondervinden. Dit in verband met de huidige situatie.

Meer informatie over in Nederland verblijven als Oekraïner staat op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Inschrijven bij de gemeente

Ik ben vluchteling en wil mij inschrijven bij de gemeente. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk om u te laten registreren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Daar krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Onze medewerkers van de afdeling Burgerzaken helpen u graag. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 035 of per mail, burgerzaken@huizen.nl.
Er is een financiële regeling voor de aanschaf van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Die kunt u aanvragen met uw BSN. Ook komt u in aanmerking voor een ziektekostenregeling. Dat kan alleen als u zich heeft geregistreerd.

In welke taal word ik bij de gemeente geholpen?

Onze medewerkers spreken Nederlands en Engels. Als u geen Engels spreekt, laat u dan alstublieft begeleiden door iemand die deze taal spreekt als u in gesprek wilt met een medewerker van de gemeente.

Verhuizing doorgeven - In/uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente doet een dringend verzoek om verhuizingen binnen en buiten de gemeente altijd door te geven aan de gemeente bij de afdeling Burgerzaken.

Als mensen binnen Nederland verhuizen naar een andere gemeente, moet er door de persoon die verhuist zelf aangifte van vestiging worden gedaan in de nieuwe woongemeente. De hoofdbewoner (van het particuliere adres/het gastgezin in Huizen waar de Oekraïense gast verblijft) kan dat niet zelf doen. De persoon kan alleen aangeven dat betrokkene is vertrokken, dat resulteert dan in een adresonderzoek. Het betekent dan niet dat persoon kan worden uitgeschreven van het adres.

Nederlands rekeningnummer openen

Oekraïners kunnen alleen een Nederlands rekeningnummer openen als ze staan ingeschreven bij een gemeente. En ze moeten een Nederlands identiteitsbewijs of een verblijfsvergunning hebben.

Leefgeld

De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland gaan veranderen. Dat gebeurt in twee stappen: in december 2022 en in februari 2023. Meer informatie hierover staat op de pagina: Nieuwe regels voor leefgeld en opvang.

Oekraïense ontheemden die zijn geregistreerd en verblijven in één van de opvanglocaties van de gemeente of op een particulier opvangadres in gemeente Huizen hebben recht op leefgeld, in het kader van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. 

Vanaf 1 juni word in de gemeente Huizen het leefgeld aan Oekraïense ontheemden grotendeels via Nederlandse bankrekeningnummers uitbetaald. 

Contante uitbetaling of betaling via een Nederlandse bankrekening

  • Wanneer een Oekraïense ontheemde nog geen Nederlandse bankrekening heeft geopend of deze niet kan openen vanwege een hiervoor ongeldig legitimatiebewijs, dan vindt de uitbetaling van het leefgeld contant om de twee weken plaats. Mensen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen daarvoor een schriftelijke uitnodiging van de gemeente Huizen. 
  • Oekraïense ontheemden die nog geen Nederlandse bankrekening hebben geopend wordt dringend verzocht om zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. Daarna kan men de bankgegevens (kopie van de bankpas en id-bewijs) doorgeven bij de balie van het gemeentehuis van Huizen of via het e-mailadres bankpasoekraine@huizen.nl. Na ontvangst van de bankgegevens zal de eerst volgende maandbetaling via de bank worden overgemaakt. 
  • Mensen die het leefgeld inmiddels via hun bankrekening ontvangen, krijgen het leefgeld maandelijks, rond de 1ste van elke nieuwe maand.

Bent u een Oekraïense ontheemde en wijzigt er iets in uw situatie?

Dan kan dit gevolgen hebben voor de verstrekking van het leefgeld. Geef de wijziging binnen 5 werkdagen door als u:

  • De opvang verlaat omdat u elders wordt opgevangen;
  • De opvang definitief verlaat verhuisd naar een andere locatie (adres of gemeente of land);
  • U inkomsten uit arbeid heeft (Als u betaald gaat werken).

Wijzigingen graag doorgeven via het e-mail adres: bankpasoekraine@huizen.nl

Als uit informatiebronnen blijkt dat u een wijziging niet correct hebt doorgegeven (bijvoorbeeld dat u inmiddels inkomsten uit arbeid heeft, maar nog steeds leefgeld ontvangt) dan kan dat consequenties hebben voor uw uitbetaling van het leefgeld. Hierover wordt u dan persoonlijk geïnformeerd. 

Tekst in het Oekraïens:

Допомога на проживання 

Tekst in het Russisch:

Пособие на проживание 

Werk en inkomen voor Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op Werken in Nederland.

Zorg en gezondheid

Vergoeding van zorg

Zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit Oekraïne met Burgerservicenummer wordt vergoed uit de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). De ontheemden met Burgerservicenummer zijn vanaf 1 augustus 2022 zichtbaar in de verzekeringsgegevens. Dat betekent dat zorgverleners deze declaraties na 1 augustus kunnen verwerken in hun declaratiesysteem. 

Als een ontheemde geen Burgerservicenummer heeft of niet te vinden is in de verzekeringsgegevens, dan worden de zorgkosten vergoed door het CAK. Het gaat dan uitsluitend om zorg uit het basispakket. Voor het declareren bij het CAK hoeft er géén melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden. Ook declaraties van zorg vóór 1 juli kunnen worden ingediend bij het CAK zonder meldnummer. 

Voor de vergoeding van zorg hoeft de ontheemde uit Oekraïne niets te doen. De zorgverlener declareert de kosten bij de RMO of bij de subsidieregeling onverzekerden (CAK). De ontheemde betaalt geen premie of eigen risico.

Zorgverzekering

Ontheemden uit Oekraïne die werken in Nederland hoeven vanaf 1 augustus 2022 tot 1 maart 2023 geen zorgverzekering af te sluiten. In deze periode wordt er niet gecontroleerd op de verzekeringsplicht. Zorgverzekeraars beëindigen per 1 augustus 2022 de al afgesloten zorgverzekeringen van de betreffende ontheemden. Alle ontheemden met BSN vallen dan onder de RMO. Ontheemden ontvangen van hun zorgverzekering een brief met daarin een toelichting. Ook krijgen de ontheemden de optie op aan te geven dat zij hun zorgverzekering willen behouden. 

Als de ontheemde zijn of haar zorgverzekering wil behouden dan blijft zijn/haar recht op zorgtoeslag bestaan. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket.

Zonder zorgverzekering bestaat er geen recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag stopt dan automatisch. Waarschijnlijk zal de zorgtoeslag voor de maand augustus al zijn uitbetaald op het moment dat de zorgverzekering wordt beëindigd. Het kabinet heeft besloten deze zorgtoeslag niet terug te vorderen. Eind 2022 wordt dit besluit heroverwogen met het oog op een mogelijke verlenging van de toepassing van de EU Beschermingsrichtlijn. 

Zorg en hulpmiddelen

Ontheemden hebben altijd recht op zorg uit het basispakket en op bepaalde zorg die ook wordt vergoed vanuit de RMA. Alle informatie over het basispakket Zvw vindt u op de website van Zorginstituut Nederland. Er worden ook kosten vergoed buiten het basispakket.

Mondzorg

Vanaf 1 juli 2022 komt medische zorg uit het basispakket ten laste van de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). In deze regeling zit voor volwassenen ook een vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten tot € 250,-. De kosten voor de tandarts en andere mondzorg voor volwassenen worden beperkt vergoed. Het gaat dan om de kaakchirurg of vergoeding van een kunstgebit. 

Meer informatie: Tandarts en mondzorg (Zvw) - Zorginstituut Nederland. Voor verzekerden onder de 18 jaar worden de meeste tandartskosten volledig vergoed. De orthodontist (beugeltandarts) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. 

Coronaprik in Nederland

Ook als u uit Oekraïne komt, kunt u in Nederland gratis, met of zonder afspraak, uw coronaprik(ken) halen op een GGD-priklocatie. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de prik via 0800 7070 (ook in het Engels).

Autorijden

Mensen uit Oekraïne die een geldig rijbewijs hebben dat is afgegeven in Oekraïne kunnen daarmee 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden.

In alle andere gevallen moeten mensen uit Oekraïne om in Nederland te mogen autorijden, theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

In sommige gevallen kunnen zij het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk voor meer informatie onder rijbewijs.