Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen. Zij kunnen zonder vergunning of visum verblijven in Nederland (Schengen-verdrag). Zij kunnen 90 dagen visumvrij in Nederland verblijven. Dit kan worden verlengd tot maximaal 180 dagen. 

Afgesproken is dat mensen uit Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier geen problemen van ondervinden. Dit in verband met de huidige situatie.

Meer informatie over in Nederland verblijven als Oekraïner staat op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Inschrijven bij de gemeente

Ik ben vluchteling en wil mij inschrijven bij de gemeente. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk om u te laten registreren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Daar krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Onze medewerkers van de afdeling Burgerzaken helpen u graag. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 035 of per mail, burgerzaken@huizen.nl.
Er is een financiële regeling voor de aanschaf van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Die kunt u aanvragen met uw BSN. Ook komt u in aanmerking voor een ziektekostenregeling. Dat kan alleen als u zich heeft geregistreerd.

In welke taal word ik bij de gemeente geholpen?

Onze medewerkers spreken Nederlands en Engels. Als u geen Engels spreekt, laat u dan alstublieft begeleiden door iemand die deze taal spreekt als u in gesprek wilt met een medewerker van de gemeente.

Verhuizing doorgeven - In/uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente doet een dringend verzoek om verhuizingen binnen en buiten de gemeente altijd door te geven aan de gemeente bij de afdeling Burgerzaken.

Als mensen binnen Nederland verhuizen naar een andere gemeente, moet er door de persoon die verhuist zelf aangifte van vestiging worden gedaan in de nieuwe woongemeente. De hoofdbewoner (van het particuliere adres/het gastgezin in Huizen waar de Oekraïense gast verblijft) kan dat niet zelf doen. De persoon kan alleen aangeven dat betrokkene is vertrokken, dat resulteert dan in een adresonderzoek. Het betekent dan niet dat persoon kan worden uitgeschreven van het adres.

Nederlands rekeningnummer openen

Oekraïners kunnen alleen een Nederlands rekeningnummer openen als ze staan ingeschreven bij een gemeente. En ze moeten een Nederlands identiteitsbewijs of een verblijfsvergunning hebben.

Leefgeld

De gemeente is gestart met het wekelijks uitkeren van het leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne die verblijven op een particuliere opvangadres of op één van de gemeentelijke opvanglocaties. Uitgifte kan alleen indien registratie bij burgerzaken heeft plaatsgevonden. Het leefgeld stopt bij inkomen uit werk. De wens is uitgifte via een bankrekening. Zodra dit mogelijk is dan wordt hierover zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Werk en inkomen voor Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op Werken in Nederland.

Zorg en gezondheid

Verplichte zorgverzekering als u werkt

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland gaan werken, zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Doen ze dit niet, dan volgt een boete. Kijk voor meer informatie op Werken in Nederland.

Medische zorg

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Er wordt geen bijdrage verwacht van de vluchteling zelf. 

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die zorg verlenen aan onverzekerbare vreemdelingen kunnen subsidie aanvragen bij het CAK. Hiervoor moet eerst melding worden gedaan bij de GGD GHOR. Zorgverleners worden, als zij voldoen aan de voorwaarden, voor 100 procent gecompenseerd. Voor meer informatie kijk op Zorgverzekeringslijn (in Engels, Oekraïens en Nederlands). De Zorgverzekeringslijn geeft ook informatie over hoe zorgkosten (voor nu) gedeclareerd kunnen worden. Dat geldt ook voor apotheekzorg. 

Zorgaanbieders kunnen de kosten van medische zorg aan vluchtelingen declareren bij het CAK. Het gaat daarbij om zorg die onder de basisverzekering valt, waaronder huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. De regeling voorziet niet in vergoeding van onder andere reguliere mondzorg, abortuszorg en anticonceptiemiddelen. Hier wordt apart naar gekeken. 

Mondzorg

De regeling gaat uit van de mondzorg die vergoed wordt uit de basisverzekering. Op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) zijn de aanpak en acties te lezen die de leden van de KNMT ondernemen om de vluchtelingen te helpen.

Coronaprik in Nederland

Ook als u uit Oekraïne komt, kunt u in Nederland gratis, met of zonder afspraak, uw coronaprik(ken) halen op een GGD-priklocatie. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de prik via 0800 7070 (ook in het Engels). Lees meer informatie in het NederlandsOekraïens en Russisch.

Autorijden

Mensen uit Oekraïne die een geldig rijbewijs hebben dat is afgegeven in Oekraïne kunnen daarmee 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden.

In alle andere gevallen moeten mensen uit Oekraïne om in Nederland te mogen autorijden, theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

In sommige gevallen kunnen zij het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk voor meer informatie onder rijbewijs.