We krijgen veel vragen over de vluchtelingen uit Oekraïne. Heeft u een vraag? Misschien staat het antwoord op uw vraag hierbij. Kunt u het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@huizen.nl of telefoonnummer 14 0 35.

1. Opvanglocaties in Huizen

Waarom vangt Huizen Oekraïense vluchtelingen op? 

Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Meer dan twee miljoen Oekraïners zijn nu op de vlucht. Het beleid van de landelijke overheid is er altijd op gericht om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio.

Waar worden vluchtelingen in Huizen opgevangen? 

Er zijn op dit moment vier opvanglocaties. Bekijk meer informatie op de pagina Opvanglocaties in Huizen.

Komen er meer locaties voor opvang?

Ja, dat verwachten we wel. Zodra daarover meer duidelijk is, leest u dat op deze website.  

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen gaat Huizen opvangen?

De regering heeft met de 25 veiligheidsregio's van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet binnenkort zorgen voor in eerste instantie 1.000 en uiteindelijk 2.000 opvangplekken. Dat geldt dus ook voor de regio Gooi- en Vechtstreek, waar Huizen onderdeel van is. Huizen streeft nu naar de opvang van 250 vluchtelingen. Gelet op de ontwikkelingen is de kans groot dat deze aantallen nog oplopen.

Hoe lang blijven de Oekraïners hier?

Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

2. Zelf opvang bieden

Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen. Mag dat?

Het is van belang dat u zich goed informeert voordat u de beslissing neemt om uw huis open te stellen. Om u bij daarbij te helpen, is een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking kan u ook helpen als u al een gasthuishouden bent en een gast bij u in huis woont. 

Het is goed om te weten dat het Oekraïners vrij staat om in Nederland te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Wilt u een logeerplek aanbieden? Of u aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? U kunt dit melden bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.

Voor informatie over bijvoorbeeld vergoedingen of effecten op inkomen kunt u terecht op de pagina van Vluchtelingenwerk Nederland.

Moeten mijn Oekraïense gasten zich inschrijven?

Uw gasten zijn verplicht zich in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Zij kunnen hiervoor een afspraak maken met de afdeling Burgerzaken, via telefoonnummer 14 035 of per mail, burgerzaken@huizen.nl.

Kan ik een vergoeding krijgen als ik Oekraïense vluchtelingen in huis opvang?

Er is een leefgeldregeling, te vinden in de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen na registratie in een gemeente leefgeld uitgekeerd. Net zoals asielzoekers die bij het COA wonen gaat het hierbij om een wekelijkse vergoeding voor: voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven en een wooncomponent. Er is daarom géén financiële vergoeding voor het gasthuishouden.

Heeft het aanbieden van een slaapplaats consequenties voor uitkering, toeslagen, belastingen? 

Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. Duidelijk is dat zolang vluchteling geen inkomsten heeft het niet ten koste gaat van de kostendelersnorm. Dat verandert als vluchtelingen inkomen/toelage krijgen.  

Tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Op grond van tijdelijk verblijf zal de kostendelersnorm ten minste de eerste zes maanden niet toegepast worden. Dat verandert als vluchtelingen inkomen krijgen. Meer informatie staat op de pagina Zelf helpen.

Er is een tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraine 2022, die wordt uitgevoerd door de SVB. Op grond van deze regeling kunnen de gerepatrieerden en evacués die over onvoldoende middelen beschikken in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten, een wekelijkse toelage en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten. Gerepatrieerden en evacués komen zo nodig in aanmerking voor een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering. 

3. Helpen of spullen doneren

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

Er zijn verschillende organisaties, verenigingen en inwoners die iets willen doen voor deze vluchtelingen. Dat kunnen concrete activiteiten zijn, helpende handen, spullen doneren enzovoort. Wilt u ook iets doen? Kijk voor meer informatie op de pagina Zelf helpen.

Ik heb spullen voor Oekraïne ingezameld, waar kan ik die brengen?

Stichting Kinderen in Nood zamelt op grote schaal hulpgoederen in en zorgt voor transporten nabij het oorlogsgebied.

Hoe kan ik op een andere manier helpen?

Op de site van Vluchtelingenwerk Nederland staat veel informatie over hoe u kunt helpen.

U kunt ook kijken op de volgende websites: 

De internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden.

4. Inschrijven bij de gemeente

Ik ben vluchteling en wil mij inschrijven bij de gemeente. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk om u te laten registreren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Daar krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Onze medewerkers van de afdeling Burgerzaken helpen u graag. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 035 of per mail, burgerzaken@huizen.nl.

Er is een financiële regeling voor de aanschaf van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Die kunt u aanvragen met uw BSN. Ook komt u in aanmerking voor een ziektekostenregeling. Dat kan alleen als u zich heeft geregistreerd.

In welke taal word ik bij de gemeente geholpen?

Onze medewerkers spreken Nederlands en Engels. Als u geen Engels spreekt, laat u dan alstublieft begeleiden door iemand die deze taal spreekt als u in gesprek wilt met een medewerker van de gemeente.

5. Verblijven in Nederland 

Moet een Oekraïense vluchteling een verhuizing doorgeven?

De gemeente doet een dringend verzoek om verhuizingen binnen en buiten de gemeente altijd door te geven aan de gemeente bij de afdeling Burgerzaken.

Als mensen binnen Nederland verhuizen naar een andere gemeente, moet er door de persoon die verhuist zelf aangifte van vestiging worden gedaan in de nieuwe woongemeente. De hoofdbewoner (van het particuliere adres/het gastgezin in Huizen waar de Oekraïense gast verblijft) kan dat niet zelf doen. De persoon kan alleen aangeven dat betrokkene is vertrokken, dat resulteert dan in een adresonderzoek. Het betekent dan niet dat persoon kan worden uitgeschreven van het adres.

Hebben Oekraïense vluchtelingen een visum nodig?

Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen. Zij kunnen zonder vergunning of visum verblijven in Nederland (Schengen-verdrag). Meer informatie over in Nederland verblijven als Oekraïner staat op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kunnen Oekraïners een Nederlands rekeningnummer openen?

Oekraïners kunnen alleen een Nederlands rekeningnummer openen als ze staan ingeschreven bij een gemeente. En ze moeten een Nederlands identiteitsbewijs of een verblijfsvergunning hebben. Kijk ook op Verblijf in Nederland.

Krijgen de vluchtelingen leefgeld?

Oekraïense ontheemden die zijn geregistreerd en verblijven in één van de opvanglocaties van de gemeente of op een particulier opvangadres in gemeente Huizen hebben recht op leefgeld, in het kader van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. 

Vanaf 1 juni word in de gemeente Huizen het leefgeld aan Oekraïense ontheemden grotendeels via Nederlandse bankrekeningnummers uitbetaald. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Verblijf in Nederland (kopje Leefgeld).

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken?

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Werken in Nederland.

Kunnen kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder?

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Werken in Nederland.

Hoe zit het met zorg en gezondheid? Zijn vluchtelingen verzekerd? 

Zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit Oekraïne met Burgerservicenummer wordt vergoed uit de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). De ontheemden met Burgerservicenummer zijn vanaf 1 augustus 2022 zichtbaar in de verzekeringsgegevens. Dat betekent dat zorgverleners deze declaraties na 1 augustus kunnen verwerken in hun declaratiesysteem. 

Ontheemden uit Oekraïne die werken in Nederland hoeven vanaf 1 augustus 2022 tot 1 maart 2023 geen zorgverzekering af te sluiten.

Lees meer onder de kop Zorg en gezondheid op de pagina Verblijf in Nederland.

Kunnen Oekraïners zich laten vaccineren tegen corona?

Ook als u uit Oekraïne komt, kunt u in Nederland gratis, met of zonder afspraak, uw coronaprik(ken) halen op een GGD-priklocatie. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de prik via 0800 7070 (ook in het Engels).

Mogen Oekraïners autorijden in Nederland?

Mensen uit Oekraïne die een geldig rijbewijs hebben dat is afgegeven in Oekraïne kunnen daarmee 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden.

In alle andere gevallen moeten mensen uit Oekraïne om in Nederland te mogen autorijden, theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR. In sommige gevallen kunnen zij het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk voor meer informatie onder rijbewijs.

6. Kinderen en onderwijs

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Het onderwijs zorgt voor opvang van Oekraïense kinderen. Informatie over inschrijven kunt u vinden op de pagina Kinderen en onderwijs.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne gebruik maken van het kindarrangement?

Nee, helaas kunnen zij hier geen gebruik van maken. Als er specifieke dingen (bijvoorbeeld fiets, kleding) nodig zijn dan kan de gemeente met hulp van de vrijwilligerscentrale kijken of er aanbod is.

Kunnen kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder?

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder. Gastouders mogen vluchtelingen in huis nemen als die in het Personenregister Kinderopvang staan. Vluchtelingen mogen met de juiste diploma's en een VOG werken in een kinderopvang. Lees meer informatie over dit onderwerp op de website van Rijksoverheid.

7. Voorbereiden op calamiteiten

Ik maak mij zorgen, wat kan ik doen?

Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn over de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. De situatie in Oost-Europa roept vragen op over wat je in Nederland kunt doen om je voor te bereiden op een calamiteit.

De Nederlandse overheid biedt allerlei informatie over hoe je je kunt voorbereiden op een crisis. Die algemene tips en adviezen gelden ook nu. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit.

Moet ik jodiumtabletten in huis halen?

Nee, de situatie in Oekraïne geeft daar geen aanleiding voor.

Hoe herken ik nepnieuws?

Op rijksoverheid.nl vindt u informatie en tips over het herkennen van nepnieuws en desinformatie.