Het stoken van hout is populair en het gebruik ervan is toegenomen. Deze toename zorgt ervoor dat er meer klachten van omwonenden zijn. Op deze pagina geven we informatie voor de mensen die stoken en voor de mensen die er last van hebben.

Wist u dat bij hout stoken:

 • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen.
 • Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden. Bij verbranding ervan komen zware metalen en dioxines vrij. 
 • Ook moderne pelletkachels veel fijnstof uitstoten.
 • Open vuurplaatsen, zoals vuurkorven, ook overlast veroorzaken.
 • Bij een houtkachel 20 tot 40 procent van de warmte verdwijnt door de schoorsteen. Bij een openhaard is dat zelfs 90 procent. 
 • Hoe beter het hout verbrandt, hoe minder schadelijke stoffen in de lucht komen.

De rook van een houtkachel of open haard kan voor veel overlast zorgen. De houtkachel of open haard is de meest genoemde klacht over geurhinder/overlast in de wijk. Bij sommigen zorgt het voor benauwdheid en hoestklachten. Vooral mensen met (over)gevoelige luchtwegen, zoals mensen met astma, hebben erg veel last van laaghangende rook in de wijk. Ook wanneer u de rook niet (meer) ziet. Daarom geven wij informatie over houtrook, stoken en de daarbij horende regelgeving (zie verderop kopje ’Wat zijn de regels?’). We vragen u om altijd rekening te houden met uw omgeving.

Tips voor verstandig hout stoken

 • Stook niet bij windstil of mistig weer. Bij ongunstige weersomstandigheden blijft de rook namelijk lokaal langer hangen en verslechtert de luchtkwaliteit. Bekijk de Stookwijzer(externe link) voordat u gaat stoken. Bij code oranje of rood (liever) niet stoken.
 • U kunt zich ook aanmelden voor het stookalert(externe link). U krijgt dan een melding op uw telefoon of e-mail. Als een stookalert wordt afgegeven, roept het RIVM op om die dag geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Lees meer over de gezondheidsrisico’s van houtrook op de website van de GGD(externe link) en op de website van het RIVM(externe link).
 • Stook alleen droog en onbehandeld hout.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt. Dit voorkomt een slecht binnenklimaat, bijvoorbeeld door koolmonoxide (CO). 
 • Volg altijd de handleiding bij uw kachel of haard. Geen handleiding? Leg de kleine houtjes bovenop de grotere houtblokken en steek het vuur boven aan (Zwitserse methode).
 • Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
 • Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus niet smoren en laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
 • Controleer de kleur van de vlam en de rook. Is de vlam heldergeel en ziet u de rook bijna niet? Dan gaat het goed.

Wat te doen bij overlast van houtrook?

U kunt het beste met uw buren in gesprek gaan en vertellen dat u last hebt van de rook. Heel vaak zijn ze zich niet bewust van de overlast. Door erover te praten wordt het makkelijker om samen een oplossing te bedenken. De oplossing kan vrij eenvoudig zijn. Een geschikter soort hout of rekening houden met windstille perioden kan al een enorm verschil maken. Soms is er meer nodig: een hogere schoorsteen, een aangepast rookkanaal of nieuwe filters. Komt u er samen niet uit, dan kunt u Buurtbemiddeling inzetten. De belangrijkste voorwaarde is dat beide buren de wil hebben om hun problemen op te lossen. 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling van Versa Welzijn helpt buren of buurtgenoten die een conflict met elkaar hebben of last van elkaar hebben. De buurtbemiddelaars luisteren naar uw verhaal en naar dat van uw buren. Dat doen ze zonder te oordelen. Het is belangrijk dat ze een compleet beeld hebben van wat er aan de hand is. Daarvoor hebben ze van beide kanten de verhalen nodig. Daarna kan de buurtbemiddelaar u en uw buren helpen om samen een oplossing te bedenken waar iedereen zich in kan vinden. 

De buurtbemiddelaars doen hun werk vrijwillig. Ze kunnen goed luisteren en hebben een opleiding gevolgd om mensen te helpen bij oplossen van ruzies en meningsverschillen. De bemiddelaars trekken nooit partij en hebben een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens

Probeer er samen uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u uw woningcorporatie of de gemeente vragen om te helpen. 

Wat de gemeente kan doen

De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om op te treden. Dit komt onder andere door het ontbreken van landelijke regelgeving. Alleen in overduidelijke gevallen van overlast kan de gemeente handhavend optreden. Lees ook kopje ‘Wat zijn de regels?’.

Wat zijn de regels?

De gemeente kan het gebruik van houtkachels, openhaarden, pelletkachels en dergelijke niet verbieden. Er is wel landelijk geldende regelgeving waar houtkachels en andere stookinstallaties aan moeten voldoen. Voor houtkachels en andere stookinstallaties bij particulieren gelden de landelijke bouwtechnische eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)(externe link).

Daarnaast moeten houtstokers rekening houden met buurtbewoners en alle redelijke maatregelen nemen om overlast of hinder van onder andere rook, roet, walm en stof te voorkomen of te stoppen. Deze specifieke zorgplicht staat in het tijdelijk deel(externe link) van het omgevingsplan van de gemeente, de zogenoemde ‘bruidsschat(externe link)’.

Let op

Het is voor de gemeente moeilijk om te kunnen handhaven bij overlast omdat er geen harde beoordelingsmethode bestaat om de schadelijkheid en/of hinder vast te leggen. Juist de normen ‘hinder’, ‘overlast’ en ‘schadelijkheid’ zijn erg lastig voor een goede objectieve beoordeling. De mate waarin hinder wordt ervaren, verschilt per persoon en is subjectief.

Probeer daarom altijd eerst samen met uw buren het gesprek aan te gaan. 

Toch een klacht indienen

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar omgeving@huizen.nl. Zoals aangegeven bij subkopje 'Wat de gemeente kan doen' zijn er nauwelijks wettelijke mogelijkheden om als gemeente op te kunnen treden. Maar naar aanleiding van uw klacht onderzoeken we of en op welke manier we kunnen handhaven.