Integraal Veiligheidsplan (IVP)

Elke vier jaar wordt een plan gemaakt om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Dit plan heet het Integraal Veiligheidsplan (IVP). In dit plan staat waar we samen met politie, jongerenwerkers en andere partners extra aandacht aan gaan besteden. 

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

Het IVP beschrijft wat we doen en wat we gaan doen op het gebied van veiligheid. Hóe we dat gaan doen, wordt opgeschreven in het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (UIV). Dat is een werkplan voor de komende twee jaren. Hierin benoemen we concrete acties.

Thema's

De thema's die we benoemen in ons veiligheidsplan zijn als volgt:

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteitVoor georganiseerde misdaad is in Huizen geen plaats.
Toezicht en HandhavingVaker en meer handhaven helpt mee aan een leefbare en veilige woonomgeving.
Jeugd en VeiligheidVeilig opgroeien waarbij de overlast en criminaliteit tot een minimum wordt verminderd.
High Impact CrimesInwoners blijven beschermen en behoudt van de lage aantallen aangiften van High Impact Crimes.
Sociale stabiliteitInvesteren in burgerschap en voorkomen maatschappelijke spanningen (of beschermen democratische rechtstaat).
ExtremismeGeen ruimte bieden voor groei van gewelddadig extremisme, radicalisering en polarisatie.

Beleidsstukken

1. De wet Damocles: drugs in woning of pand

Vermoeden dat er drugs in een woning of pand aanwezig is? In de beleidsregel 'Damoclesbeleid' vindt u terug welke maatregelen de burgemeester kan nemen als er in een woning of pand drugs wordt aangetroffen of materialen om drugs te produceren.

2. Bestrijding voetbalvandalisme en overlast

Langdurige overlast door dezelfde persoon of groep? In de beleidsregel 'wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en overlast' vindt u terug welke maatregelen de burgemeester kan nemen als sprake is van langdurige overlast door dezelfde persoon of groep. U kunt denken aan een groepsverbod, een gebiedsverbod of een meldingsplicht. 

3. Sluiting voor het publiek openstaande gebouwen

Om overlast en strafbare feiten te voorkomen en om de openbare orde en veiligheid te herstellen, kan de burgemeester overgaan tot het sluiten van woningen. In de beleidsregel 'sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen' vindt u terug onder welke voorwaarden de burgemeester bevoegd is om een voor het publiek openstaand gebouw voor een bepaalde tijd te sluiten. 

4. Wet BIBOB: betrouwbaarheid van ondernemingen

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van ondernemingen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om onderzoek te doen of er crimineel geld wordt gestoken in het horecabedrijf. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo kan de gemeente erachter komen of de kans groot is dat er sprake is van bijvoorbeeld het witwassen van geld. Als de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen. Meer weten? Bel naar 14 035 en vraag naar het team Vergunningen of bekijk het Bibob beleid per 1 januari 2021

Handige links

  • Gezonde leefomgeving: informatie over loden leidingen, koolmonoxide en het 5G netwerk
  • Risicokaart: Welke mogelijke risicosituaties zijn er bij u in de buurt? Wat houden die risicosituaties in?