Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De informatie op deze pagina is ook van toepassing op een geregistreerd partnerschap. Waar ‘trouwen’ of 'huwelijk' staat wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld. 

Welke voorwaarden zijn er?

 • U moet 18 jaar of ouder zijn.
 • U mag niet al getrouwd zijn
 • U mag niet gedwongen worden
 • U mag niet trouwen om zo verblijfsrecht in Nederland te krijgen

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Beperkte gemeenschap van goederen

Gaat u een huwelijk sluiten? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. 

Huwelijkse voorwaarden

Wilt u uw bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden afsluiten. De notaris zorgt voor inschrijving van de huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister. 

Melden voornemen huwelijk (ondertrouw)

 Online

Heeft u plannen om te trouwen? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’. Nu wordt het een ‘melding voornemen huwelijk’ genoemd. U kunt uw voornemen kenbaar maken bij de gemeente waar u gaat trouwen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventuele kosten voor afschriften en uittreksels zijn wel voor uw eigen rekening. 

Volgens de wet moet er minimaal twee weken tussen de melding (voorheen ondertrouw) en het huwelijk zitten. De melding blijft een jaar geldig. U kunt aangifte doen op twee manieren: in het gemeentehuis of online via DigiD. U kunt maximaal één jaar van tevoren een huwelijksdatum reserveren en de melding doen.

Let op: de gekozen datum, trouwambtenaar en locatie in het gemeentehuis zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. 

U meldt uw huwelijk bij de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt dus online uw huwelijk aan ons doorgeven als u gaat trouwen in de gemeente Huizen. Hiervoor moet u beiden inloggen met uw DigiD. Een kosteloos huwelijk meldt u niet via onderstaand formulier. Dat kan onder de kop 'Gratis trouwen'.

DigiDOnline aangifte huwelijk

In het gemeentehuis aangifte doen

Maak hiervoor een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand op nummer 14 035. De ambtenaar geeft bij het maken van de afspraak aan wat u mee moet nemen. In ieder geval:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een kopie van de identiteitsbewijzen van uw getuigen (minimaal twee en maximaal vier getuigen). 

Getuigen

 Bij uw huwelijk moet u minimaal twee en maximaal vier getuigen aanmelden. Bij een gratis huwelijk zijn er twee getuigen. De getuigen moeten:

 • 18 jaar of ouder zijn.
 • een geldig identiteitsbewijs hebben.

U geeft hun namen en adressen door bij de aangifte.

Trouwambtenaar

U kunt uw trouwambtenaar zelf kiezen. U kunt kiezen uit een Huizer trouwambtenaar of om een vriend, familielid of kennis voor één dag tot trouwambtenaar te benoemen. Er is dan geen ambtenaar van de gemeente Huizen aanwezig. De keuze die u maakt, geeft u door bij het melden van het huwelijk (ondertrouw). 

Trouwambtenaar van de gemeente

U kunt ervoor kiezen uw huwelijk door één van onze trouwambtenaren te laten sluiten. Geef de naam van de trouwambtenaar van uw keuze door bij de melding van uw huwelijk. Als de trouwambtenaar van uw keuze niet beschikbaar is op uw trouwdatum, dan kunt u een ander kiezen. Mochten ze allemaal verhinderd zijn, dan zorgen wij ervoor dat een andere trouwambtenaar uw huwelijk sluit. 

Persoonlijk gesprek

Uw BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) neemt ongeveer één week voor de trouwdag telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. 

Eigen trouwambtenaar

U kunt uw huwelijk ook laten sluiten door bijvoorbeeld uw vader of moeder, goede vriend of collega. Het college benoemt dan de persoon voor één dag tot 'buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand' van de gemeente Huizen. Als de persoon niet in een andere gemeente ambtenaar burgerlijke stand is, moet de persoon worden beëdigd in de rechtbank Midden Nederland in Lelystad. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. 

Aanvragen

U moet de aanvraag voor benoeming minimaal 8 weken voor de trouwdatum doen. De eventuele beëdigingsprocedure bij de rechtbank is namelijk op de laatste woensdagmiddag van de maand om 13.15 uur. 

 • U moet zelf de benoeming van een eendags-babs aanvragen. Neem hiervoor telefonisch contact op met Burgerzaken via telefoonnummer 14 035. 
 • Als de persoon als (b)abs in een andere gemeente is, neem dan contact op met Burgerzaken via telefoonnummer 14 035. 

Verantwoordelijkheden trouwambtenaar

Na de benoeming ontvangt de benoemde trouwambtenaar een brief met informatie. De benoemde ambtenaar is verantwoordelijk voor de juiste sluiting van het huwelijk én de administratieve afhandeling, zoals het ophalen en retourneren van de huwelijksakte op het gemeentehuis. Er wordt geen toga beschikbaar gesteld. 

Gratis trouwen

Let op: voor een kosteloos huwelijk kunt u géén eigen trouwambtenaar laten benoemen. 

Het jawoord

Als u trouwt of een partnerschap aangaat, legt u een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk geeft u het jawoord. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht. Na de verklaring ondertekenen de ambtenaar van de burgerlijke stand, de getuigen en u de huwelijksakte of partnerschapsakte. 

Trouwlocaties

U kunt kiezen waar u wilt trouwen. In Huizen kunt u trouwen in het gemeentehuis, op een door de gemeente aangewezen locatie of op een zelfgekozen locatie.

Gemeentehuis

In overleg kunt u trouwen in de ondertrouwkamer, één van de commissiekamers of de raadzaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Burgerzaken. Telefoonnummer 14 035. Locatie: Graaf Wichman 10.

De huwelijksceremonie begint op het tijdstip dat u vastlegt. Hij duurt maximaal 45 minuten. U wordt 10 minuten voor aanvang in het gemeentehuis verwacht. 

Bij een huwelijk in het gemeentehuis betaalt u alleen de huwelijksleges.

Aangewezen trouwlocaties

De door de gemeente aangewezen locaties zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdstippen waarop kan worden getrouwd. Er kunnen door de locatie kosten in rekening gebracht worden voor het gebruik van de ruimte. Vraagt u bij de locatie naar de mogelijkheden en naar de kosten. 

De huwelijksceremonie begint op het tijdstip dat u vastlegt. Hij duurt maximaal 45 minuten.

Zelfgekozen locatie

Op een zelf gekozen locatie kan op elk willekeurig tijdstip, 24 uur per dag, 7 dagen per week (ook op zon- en feestdagen) worden getrouwd. De locatie mag zowel in de open lucht als in een gebouw zijn.

Daarbij is het volgende van belang:

 • Als u een trouwambtenaar van de gemeente kiest begint de huwelijksceremonie op het tijdstip dat u vastlegt. Hij duurt maximaal 45 minuten.
 • U staat garant voor de veiligheid van de ambtenaar.
 • Als de ambtenaar zich onveilig voelt op de locatie heeft de ambtenaar de bevoegdheid om niet verder te gaan met het sluiten van het huwelijk/partnerschap. Er is dan geen recht op restitutie van (of een deel van) de leges.
 • U kunt de gemeente Huizen niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Locatie van gemeente Huizen

Is de gemeente Huizen eigenaar van uw gekozen locatie? Neem dan contact op met het Omgevingsloket van de gemeente via telefoonnummer 14 035. Wij bekijken of een huwelijkssluiting op uw gekozen locatie mogelijk is. We onderzoeken ook of er op dat moment geen andere activiteiten zijn. 

Vergunning

Soms heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u voor uw huwelijk op openbaar terrein een partytent wilt plaatsen. Of als u gebruik wilt maken van geluidsversterkende apparatuur. Soms geldt dit ook voor privéterrein. Informeert u hier tijdig naar bij het Omgevingsloket van de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Gratis trouwen

Gratis trouwen

Voor een gratis huwelijksvoltrekking kunt u terecht in het gemeentehuis. Dit kan op dinsdagochtend om 09.00 en 09.15 uur. U bent dan welkom in een klein gezelschap van maximaal zes personen. Dat is inclusief het bruidspaar, getuigen en eventuele gasten. De ambtenaar houdt geen toespraak.

Let op: Als u te laat bent, dan zijn wij genoodzaakt om leges te heffen. Als u de afspraak annuleert of verzet, worden daar kosten voor in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Burgerzaken

Bruidsparen kunnen zich alleen aanmelden voor de gratis huwelijksvoltrekking, als één van de partners ingeschreven staat in Huizen. 

Aanmelden voor gratis huwelijksvoltrekking

DigiDOnline aangifte huwelijk

Meer informatie gratis huwelijk

De gratis huwelijken en partnerschapsregistraties vinden plaats in het gemeentehuis. 

Wij vragen u te letten op het volgende:

 • U wordt verzocht om vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn. U kunt zich melden bij de receptie.
 • U wordt opgehaald door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • U bent welkom in een klein gezelschap van maximaal zes personen. Dat is inclusief het bruidspaar, getuigen en eventuele gasten.
 • De ambtenaar die uw huwelijk of partnerschap sluit, neemt vooraf géén contact met u op.
 • De ambtenaar heet u welkom en sluit vervolgens direct uw huwelijk of partnerschap. Er wordt geen toespraak gehouden.
 • De voltrekking neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
 • In de hal van het gemeentehuis en voor de ingang van het gemeentehuis mag niet worden gestrooid.
 • Als u niet op tijd aanwezig bent, worden de normale huwelijksleges in rekening gebracht.

Kosten

Product of dienstTarieven 2024
Huwelijksleges (maandag-vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur)€ 517,25
Huwelijksleges (overige tijden)€ 905,40
Trouwboekje standaard€ 32,30
Getuige beschikbaar gesteld door gemeentehuis (als u zelf geen of onvoldoende getuigen heeft)€ 27,35
Eenmalige benoeming trouwambtenaar€ 102,55
Annuleren of verzetten van huwelijk/registratie partnerschap€ 78,70

Aangewezen en zelfgekozen trouwlocaties kunnen kosten in rekening brengen voor het gebruik van de ruimte. Voor informatie daarover neemt u contact op met de betreffende locatie.